Neem contact op


Neem contact op

Wij nemen zo z.s.m. contact met u op.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Klachtenprocedure Fave Medical Aesthetics

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over een behandeling. Dit vinden wij ontzettend jammer en we denken in dit geval graag met u mee. Graag verzoeken we u direct contact met ons op te nemen zodat wij een passende oplossing kunnen bedenken om uw klacht te verhelpen.

Doel van de klachtenprocedure Het doel van deze klachtenprocedure is om een gestructureerde en transparante manier te bieden voor het indienen, behandelen en oplossen van klachten met betrekking tot de diensten en website van onze cosmetische kliniek. Deze procedure voldoet aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) en zijn opgesteld middels de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. (doorlink naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.)

Indienen van een klacht
– Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij info@fave-medical.nl.
– Klachten dienen duidelijk en gedetailleerd te worden omschreven, inclusief relevante informatie zoals de naam van de klager, contactgegevens, datum van de gebeurtenis en de aard van de klacht.

Behandeling van de klacht
– De klachtenfunctionaris zal de ontvangen klacht registreren en een ontvangstbevestiging sturen naar de klager.
– De klachtenfunctionaris zal de klacht onderzoeken en, indien nodig, aanvullende informatie verzamelen bij betrokken partijen.
– De klachtenfunctionaris zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie sturen naar de klager. Indien er meer tijd nodig is voor onderzoek, zal de klager hiervan op de hoogte worden gesteld en zal een nieuwe termijn worden vastgesteld.
– De klachtenfunctionaris zal streven naar een passende oplossing en zal, indien mogelijk, suggesties doen om de klacht te verhelpen.

Bemiddeling
– Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is opgelost, kan de klager verzoeken om bemiddeling door de klachtenfunctionaris..
– De klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen tussen de klager en de betrokken partij(en) om tot een bevredigende oplossing te komen.
– Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de klager ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke instantie, zoals de Geschillencommissie DokH (zie laatste alinea).

Terugkoppeling en evaluatie
– Na afloop van de klachtenprocedure zal de klachtenfunctionaris de klager informeren over de genomen stappen en het bereikte resultaat.
– De cosmetische kliniek zal de ontvangen klachten periodiek evalueren om verbeteringen door te voeren en herhaling van klachten te voorkomen.
– Indien gewenst kan de klager feedback geven over de klachtenprocedure en de afhandeling van de klacht.

Indien u uw klacht bij een externe partij kenbaar wil maken, of als u niet tevreden bent met de geboden oplossing, kunt u via onderstaande patiëntenfolders de klachtenregeling bij onze aangesloten geschillencommissie melden.

Voor meer informatie over de klachtenregeling en behandeling verwijzen wij u naar de ‘Patiëntenfolder Klachtenregeling‘ en de ‘Patiëntenfolder Behandeling‘ van DokH, beschikbaar op onze website.